01 - എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്‍ - സയ്യിദ് സുലൈമാന്‍ നദ്‌വി

02 - തദബ്ബുറെ ഖുര്‍ആന്‍ ചിട്ടകളും ഉപാധികളും

03 - ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഒരു ലഘു പരിചയം - അബൂ അയ്മന്‍

04 - ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും - സിദ്ധീഖ് ഹസ്സന്‍

05 - ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ചരിത്ര പഥങ്ങള്‍ - പി ഐ നൗഷാദ്

06 - ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ ഭൂമിക, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും

07 - സമകാലിക ഇന്ത്യയില്‍ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ദൌത്യം

10 - ആധുനിക മതേതര യുക്തി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ വായിക്കുമ്പോള്‍